Komu pomagamy

W Katowicach, stolicy jednego z najzamożniejszych i najzasobniejszych regionów Polski, mieszkają dzieci znajdujące się w trudniejszej sytuacji życiowej i wymagające wsparcia. To one są adresatami naszych działań, starań i trosk.

Realizując przeróżne projekty i prowadząc od kilkunastu lat w Katowicach Śródmieściu przy ul. 3 Maja 36 placówkę wsparcia dziennego (świetlicę środowiskową typu opiekuńczego), pragniemy wyrównać szanse naszych podopiecznych w dostępie do wiedzy, kompetencji, praktycznych umiejętności, edukacji, kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku.

Wypełniając naszą społeczną misję i służąc dzieciom, korzystamy z pomocy i wsparcia ze strony Samorządu Miasta Katowice, środków Unii Europejskiej, darowizn pieniężnych i rzeczowych przekazywanych przez Polonię Amerykańską w Chicago i Polonię Kanadyjską w Toronto oraz wielu naszych Przyjaciół, Dobroczyńców i Sponsorów, których nazwiska i nazwy podajemy w zakładkach: Przyjaciele i 1% na OPP.

Pamiętajcie, nasi Drodzy Przyjaciele i Dobroczyńcy, że bez Waszej hojności wielu najmłodszych katowiczan nigdy nie zrealizuje swoich marzeń i nie przekroczy granic, które Wasze pociechy pokonują z łatwością, czerpiąc siłę z Waszej bezinteresownej miłości, dobroci i akceptacji.