O Stowarzyszeniu

Wszystko zaczęło się w Katowicach w 2004 roku, a właściwie kilka lat wcześniej. Pani Bronisława Słowik, ówczesna wolontariuszka Komitetu Ochrony Praw Dziecka, opiekująca się „dziećmi ulicy”, między innymi, na katowickim dworcu PKP, i wspierający Ją Panowie Radny Józef Zawadzki i Krzysztof Śnioszek doprowadzili w 2004 roku do zebrania założycielskiego i powołania nowej organizacji, której podstawowym celem jest wszechstronna nieodpłatna działalność pożytku publicznego na rzecz dzieci z Katowic i ich rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Tak powstało Stowarzyszenie „Szansa dla Każdego”.

Obecnie – w kadencji obejmującej lata 2020-2024 – działalnością Stowarzyszenia kieruje trzyosobowy Zarząd w składzie:

– Pan Krzysztof Śnioszek – prezes Zarządu
– Pani Beata Wasiak – sekretarz Zarządu
– Pani Ilona Lewek – skarbnik Zarządu