O Stowarzyszeniu

Wszystko zaczęło się w Katowicach w 2004 roku, a właściwie kilka lat wcześniej. Pani Bronisława Słowik, ówczesna wolontariuszka Komitetu Ochrony Praw Dziecka, opiekująca się … , i wspierający Ją Panowie Radny Józef Zawadzki i Krzysztof Śnioszek doprowadzili w 2004 roku do zebrania założycielskiego i powołania nowej organizacji, której podstawowym celem – Tak powstało Stowarzyszenie „Szansa dla Każdego”.