Standardy Ochrony Małoletnich

Od wielu lat prowadzimy w Katowicach Śródmieściu placówkę wsparcia dziennego – świetlicę środowiskową typu opiekuńczego – dla 30 dzieci, wspófinansowaną ze środków budżetu Miasta Katowice.

Zgodnie z wymogami określonymi we właściwych przepisach znowelizowanej ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich wprowadziliśmy i stosujemy w naszej działalności opiekuńczo-wychowawczej – zatwierdzone uchwałą Zarządu Stowarzyszenia – Standardy Ochrony Małoletnich (można je pobrać klikając w link poniżej):

Standardy Ochrony Małoletnich w Placówce Wsparcia Dziennego Szansa dla Każdego