Dzieciom Ukrainy

Dzieci, wychowawcy i Zarząd naszego Stowarzyszenia zdecydowali o przekazaniu darowizny w kwocie 100 USD na rzecz jednej z ukraińskich organizacji, która pomaga dzieciom z Ukrainy – ofiarom rosyjskiej agresji.

Modlimy się za naszych ukraińskich Przyjaciół i apelujemy do innych organizacji działających w Katowicach, do mieszkańców i władz naszego miasta o wspieranie Ukrainy i jej najmłodszych Obywateli w każdy możliwy sposób.

Wigilia w Patio Park

Dzięki staraniom naszego nieocenionego i oddanego bez reszty Przyjaciela – Pana Radnego Józefa Zawadzkiego – oraz uprzejmości i gościnności Pani Prezes Lidii Giglok-Murek i Pani Prokurent Moniki Kołodziejczak, podopieczni „Szansy” kolejny już raz zawitali 5 stycznia br. w progi przyjaznej dzieciom Restauracji Patio Park w Katowicach przy ul. Kościuszki 101.

Dzieci i Przyjaciele „Szansy” przy wigilijnym stole w Restauracji Patio Park

Dzieci podzieliły się opłatkiem, złożyły życzenia i zasiadły do wigilijnej wieczerzy przy stołach zastawionych tradycyjnymi potrawami.

Po wigilijnym poczęstunku dzieci otrzymały świąteczno-noworoczne paczki

Na zakończenie spotkania, które na długo pozostanie we wdzięcznej pamięci najmłodszych, każdy z uczestników otrzymał z rąk Pana Radnego świąteczno-noworoczną paczkę pełną słodyczy i innych niespodzianek.

Serdecznie dziękujemy Panu Radnemu, Paniom Lidii i Monice oraz przemiłym Pracownikom Restauracji Patio Park!

2. Wakacyjny Turniej Tenisa Stołowego

Dzięki Panu Radnemu Józefowi Zawadzkiemu – naszemu wieloletniemu, nieocenionemu przyjacielowi i dobroczyńcy, który ufundował trzy imponujące puchary dla zwycięzców – zorganizowaliśmy dzisiaj 2. Wakacyjny Turniej Tenisa Stołowego.

Kilkugodzinne, pasjonujące zmagania wyłoniły laureatów tegorocznego Turnieju: I miejsce przypadło Szymonowi Wieczorkowi, II miejsce zajął Dawid Sieradzki-Loll, a III – Nicole Zawisz. Wszystkim uczestnikom i triumfatorom turniejowych potyczek – którzy odebrali puchary z rąk honorowego patrona Turnieju – gratulujemy!

Za przygotowanie i wspaniałe przeprowadzenie imprezy dziękujemy naszym wolontariuszom oraz Pani Kasi – kierownikowi placówki, i wychowawcom: Pani Ilonce i Panu Andrzejowi.

Drzwi do „Szansy” otwieramy…

Od poniedziałku, 15 lutego br., wznawiamy stacjonarną działalność placówki i zapraszamy do niej wszystkie dzieci i młodzież słowami Magdaleny Śnioszek:

Żaden wirus – zła pandemia
w sercach naszych nic nie zmienia.
Tęskniąc, na Was dziś czekamy,
drzwi do „Szansy” otwieramy!

Pilny komunikat!!!

Zarząd Stowarzyszenia „Szansa dla Każdego” informuje, że w związku z decyzją Wojewody Śląskiego stacjonarna działalność prowadzonej przez nas i współfinansowanej ze środków z budżetu Miasta Katowice placówki wsparcia dziennego – zwanej Klubem Dziecięco-Młodzieżowym „Szansa dla Każdego” – w Katowicach Śródmieściu przy ul. 3 Maja 36 zostaje od czwartku, 5 listopada br., zawieszona do odwołania.

Od tego dnia przechodzimy w tryb pracy zdalnej – kierownik placówki i wychowawcy pozostają w telefonicznym i mailowym kontakcie z wychowankami i ich rodzicami oraz poprzez media społecznościowe.

Order Orła Białego dla Profesora Henryka Skarżyńskiego

Dzieci, wychowawcy i Zarząd naszego Stowarzyszenia wystąpili do Kapituły Orderu Orła Białego – najwyższego polskiego odznaczenia nadawanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – o nadanie tego orderu Profesorowi Henrykowi Skarżyńskiemu, jednemu z najwybitniejszych i najznamienitszych Polaków, twórcy i dyrektorowi Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach k. Nadarzyna.

Z głębi serca dziękujemy Panu Profesorowi i Jego wspaniałym Współpracownikom za radość i uśmiech, jaki wywołują od lat na twarzach wielu polskich dzieci i dorosłych pacjentów!

Placówka nadal zawieszona

W związku z pandemią koronawirusa i utrzymującymi się zagrożeniami dla zdrowia i życia oraz decyzją Prezydenta Miasta Katowice działalność placówki wsparcia dziennego – Klubu Dziecięco-Młodzieżowego „Szansa dla Każdego” – prowadzonej przez nasze Stowarzyszenie i współfinansowanej ze środków budżetu Miasta Katowice jest nadal zawieszona do odwołania.

W tym czasie kierownik placówki i wychowawcy pozostają w miejscach zamieszkania i świadczą pracę w systemie zdalnym, udzielając wsparcia i pozostając w kontakcie z wychowankami placówki oraz ich rodzicami/opiekunami za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym między innymi poprzez nasz profil na FB.

Zawieszona działalność placówki

W związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa i zaleceniami wydanymi przez Rząd RP i Prezydenta Miasta Katowice, prowadzona przez nasze Stowarzyszenie i współfinansowana ze środków budżetu Miasta Katowice placówka wsparcia dziennego (świetlica środowiskowa typu opiekuńczego) zawiesza swoją działalność do dnia 25 marca br. włącznie.

O wznowieniu działalności placówki – bądź przedłużeniu okresu zawieszenia tej działalności – będziemy informowali na bieżąco.

W okresie zawieszenia działalności placówki jej podopieczni i rodzice mogą kontaktować się z kierownikiem placówki i wychowawcami, którzy pozostają zdalnie do ich dyspozycji – w dni robocze, w godzinach od 12:00 do 18:00 – telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną.