Patio Park – dzieciom

Dzięki staraniom radnego Józefa Zawadzkiego z Rady Miasta Katowice i bezinteresownej życzliwości właścicieli i pracowników katowickiej Restauracji Patio Park, nasi wychowankowie i grupa zaproszonych dzieci z Ukrainy uczestniczyła w wielkanocnym posiłku i otrzymała od Pana Radnego świąteczne paczki.

Fot_Dzieci, wychowawcy i radny Józef Zawadzki przy świątecznym stole w Patio Park

Bardzo dziękujemy Panu Radnemu i naszym Przyjaciołom z Patio Park za kolejny dowód troski i złote serce okazane dzieciom.

Fot_Do świątecznego stołu zaprosiliśmy grupę naszych Przyjaciół z Ukrainy
Fot_Radny Józef Zawadzki wręczył dzieciom świąteczne paczki

Wszystkim życzymy Radosnego Alleluja!

Nowa pracownia informatyczna

Czwartek, 5 października 2023 roku przejdzie do blisko 20-letniej historii naszego Stowarzyszenia jako jeden z najradośniejszych dni. A to za sprawą Fundacji EKON, Pana Prezesa Michała Gawrońskiego, Pana Radnego Józefa Zawadzkiego oraz hojnych dobroczyńców, dzięki którym nasi podopieczni mogą od tej pory korzystać z nowoczesnej pracowni informatycznej.

Na przekazanie najmłodszym pracowni przybyli, między innymi, nasi przyjaciele z Urzędu Miasta Katowice, Fundacji EKON, Grupy Amber, Rotary Club Katowice, Śląskiej Rady NOT, PSM im. Mieczysława Karłowicza i Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Katowicach.

Nasi goście i przyjaciele przybyli na otwarcie pracowni_fot. Mateusz Grabowski

Swoją obecnością zaszczycili nas między innymi:

Prezes Stowarzyszenia Krzysztof Śnioszek wita przybyłych gości_fot. Mateusz Grabowski
Od lewej: wiceprezydent Katowic Jerzy Woźniak, radny Józef Zawadzki, wiceprezes NOT Ryszard Świeboda, prezes Michał Gawroński i wiceprezydent Katowic Mariusz Skiba_fot. Mateusz Grabowski
Od lewej: naczelnik Elżbieta Solska-Kuchciak, dyrektor PSM Dorota Zawierucha i naczelnik Małgorzata Moryń-Trzęsimiech_fot. Mateusz Grabowski
Naczelnik Małgorzata Moryń-Trzęsimiech i wiceprezydent Katowic Jerzy Woźniak_fot. Mateusz Grabowski
Od lewej: wicedyrektor Piotr Jarocki, prezes Krzysztof Śnioszek i prezydentka Małgorzata Szymczyk_fot. Mateusz Grabowski
Prezes Michał Gawroński_fot. Mateusz Grabowski
Nasi przyjaciele z podziękowaniami od Stowarzyszenia_fot. Mateusz Grabowski
Nasz niezawodny przyjaciel radny Józef Zawadzki_fot. Mateusz Grabowski

Po oficjalnym przecięciu żółto-niebieskiej wstęgi – symbolizującej barwy Katowic, które od lat współfinansują nieodpłatną działalność pożytku publicznego Stowarzyszenia na rzecz dzieci z dzielnicy Śródmieście – zaproszeni goście podziwiali pracownię, która ma służyć 30 podopiecznym placówki wsparcia dziennego (świetlicy środowiskowej typu opiekuńczego) prowadzonej przez naszą organizacją od 2004 roku.

Od lewej: prezes Michał Gawroński, prezydentka Małgorzata Szymczyk i radny Józef Zawadzki_fot. Mateusz Grabowski
Nasi goście podziwiają nową pracownię_fot. Mateusz Grabowski

W oddaniu pracowni do użytku uczestniczyli również nasi wychowawcy: Pani Ilona Lewek, Pani Katarzyna Molka, Pani Joanna Karp, oraz nowy kierownik placówki Pan Andrzej Śnioszek.

Kierownik placówki Andrzej Śnioszek i Ilona Lewek – wychowawca i skarbnik naszego Stowarzyszenia_fot. Mateusz Grabowski

Dzieci nie kryły radości ze wspaniałego prezentu i ochoczo zasiadły przy komputerach i konsoli do gier PlayStation 5 – dziękujemy Panu Radnemu Józefowi Zawadzkiemu za zakup i podarowanie nowego telewizora!

Dyrektor Tomasz Gajewski odkrywa przed dziećmi możliwości PlayStation_fot. Mateusz Grabowski

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wywołali uśmiech na twarzach naszych wychowanków, a szczególnie Panu Prezesowi Michałowi Gawrońskiemu, Panu Radnemu Józefowi Zawadzkiemu i Fundacji EKON. Wszystkim Państwu dedykujemy przesłanie naszego patrona Janusza Korczaka: Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat…

Uroczystość przekazania dzieciom nowoczesnej pracowni uwiecznił na znakomitych fotografiach Pan Mateusz Grabowski – któremu bardzo dziękujemy za możliwość ich prezentacji na naszej stronie internetowej – oraz ekipa Telewizji TVS: relacja z otwarcia pracowni

Nasza Kochana Pani Danusia

Sobota, 20 maja br., to szczególny dzień. W sobotnie przedpołudnie podziękowaliśmy naszej wieloletniej członkini, wolontariuszce i współzałożycielce Stowarzyszenia – Pani Danucie Pietkiewicz.

Pani Danuta jest z nami od samego początku. Od 20 lat wspiera dzieci i młodzież z „Szansy”, dzieląc się z nimi swoją mądrością, ciepłem i dobrocią. Przez wiele lat pracowała w Polskim Radiu Katowice.

Fot. Pani Danuta Pietkiewicz i Pani Katarzyna Molka – kierownik placówki

Uczestników spotkania i Honorowego Gościa powitała Pani Katarzyna Molka – kierownik prowadzonej przez nasze Stowarzyszenie i współfinansowanej z budżetu Miasta Katowice placówki wsparcia dziennego. Przygotowaną pod opieką Pani Kasi, wychowawców i wolontariuszy część artystyczną zaprezentowali obdarzeni aktorskimi i wokalnymi talentami klubowicze i klubowiczki.

Fot. Teatr Jednego Aktora Maćka prezentuje bajkę o Dobrej Wróżce Danusi
Fot. Trio wokalne w składzie: Weronika, Oliwia i Monika

Miejsce, jakie Pani Danuta zajmuje w naszych sercach, najlepiej oddaje wiersz napisany i podarowany przez Magdalenę Śnioszek, a pięknie wyrecytowany przez Natalię i Julię:

Kto świat bajek nam otwierał?
Kto pomagał, kto nas wspierał?
Kto przytulał, kiedy trzeba?
Kto przychylić chciał nam nieba?

Kto roztaczał radość wokół,
gdy się łza kręciła w oku?
Kto był Babcią, Dobrą Wróżką,
pocieszenia szeptał w uszko?

Kto przez tyle, tyle lat
czynił nasz piękniejszym świat?
Kto rozwiewał wszystkie smutki;
te ogromne i malutkie?

Kto był przy nas, choć nie musiał…

Nasza Kochana Pani Danusia!

Fot. Natalia i Julia recytują wiersz Magdaleny Śnioszek

Po pełnej niezapomnianych wrażeń części artystycznej wręczyliśmy Pani Danucie honorowy dyplom, kolorowy bukiet kwiatów i prezent przygotowany przez Panią Bogusławę Polednik-Pawełczyk (dziękujemy, Pani Bogusiu!) – jedną z mam naszych podopiecznych. A potem przyszedł czas na pamiątkowe fotografie pod portretem Janusza Korczaka – patrona placówki.

Fot. Pani Danusia i nasze wokalne trio
Fot. Pani Danuta i Zarząd Stowarzyszenia – Pani Beata, Pani Ilona i Pan Krzysztof
Fot. Pani Joanna (wychowawca), Pani Danuta i Pan Krzysztof z Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
Fot. Szarmancki Pan Andrzej (wychowawca) składa „hołd” Pani Danucie

A na koniec tego wzruszającego, radosnego spotkania ustawiliśmy się do zbiorowego, rodzinnego zdjęcia.

Fot. Pani Danusia otoczona wianuszkiem wdzięcznych dzieci i przyjaciół

Kiedy cierpi dziecko…

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat… To przesłanie Janusza Korczaka przyświeca od lat naszej działalności na rzecz dzieci. Na tragiczną wieść o odejściu Kamilka z Częstochowy ogarnął nas niewypowiedziany smutek i ból.

W imieniu śp. Kamilka oskarżamy rzecznika praw dziecka, częstochowski ośrodek pomocy społecznej, sąd rodzinny w tym mieście, prokuraturę, śląską kurator oświaty, Policję i szkołę, do której uczęszczał Kamilek – gdzie byliście i co zrobiliście, żeby uchronić to dziecko przed nieludzkim cierpieniem i przemocą?

Kamilku, przepraszamy Cię, że nie było nas przy Tobie, kiedy dorośli katowali Cię i zgotowali Ci piekło.

Kiedy cierpi dziecko, cierpieć powinien cały świat…

Pamiętamy…

19 kwietnia br. przypada 80. Rocznica Powstania w Getcie Warszawskim.

Naszej społecznej działalności opiekuńczo-wychowawczej na rzecz dzieci z Katowic patronuje Janusz Korczak (Henryk Goldszmit) – wybitny polsko-żydowski pedagog, wychowawca i pisarz, który złożył najwyższą ofiarę i do końca towarzyszył podopiecznym Domu Sierot w ostatniej drodze do obozu zagłady w Treblince na początku sierpnia 1942 roku .

W codziennych działaniach odwołujemy się do wartości i idei Starego Doktora poprzez budowanie z dziećmi i pomiędzy dziećmi relacji opartych na szacunku i partnerstwie, samorządnych procedurach oraz pobudzaniu samowychowania.

Czerpiemy też z niedościgłych wzorów, które uosabiają uczestniczki i uczestnicy Powstania w Getcie Warszawskim. Ich odwaga i poświęcenie w obronie godności budzą nasz najwyższy podziw i respekt.

Niech pamięć o Bohaterach Getta Warszawskiego przetrwa wiecznie…

Wycieczka do Wieliczki

W sobotę, 25 marca, wybraliśmy się do Wieliczki. Wyjechaliśmy z Katowic autokarem o godzinie 8 rano razem z grupą podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych DOM w Katowicach, zaopatrzeni na drogę w pyszne kanapki przygotowane i podarowane przez znaną katowicką Restaurację Patio Park – dziękujemy Pani Prezes Lidii Giglok-Murek i przemiłym Pracownikom Restauracji.

Fot. Wycieczkowicze z Panem Radnym Józefem Zawadzkim przed Kopalnią Soli Wieliczka
Fot. Dzieci przed wejściem do Kopalni Soli Wieliczka

Zwiedziliśmy słynną Kopalnię Soli Wieliczka, oprowadzani przez przewodnika, który wtajemniczał nas w kilkusetletnią historię Kopalni wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Fot. Przewodnik oprowadził nas po kopalnianych chodnikach i kaplicach

Po pouczającej, wyczerpującej wędrówce kopalnianymi chodnikami, przyszedł czas na chwilę wytchnienia i posiłek ufundowany przez władze Kopalni.

Fot. W oczekiwaniu na zasłużony posiłek

Późnym popołudniem wróciliśmy do Katowic i jeszcze długo nie mogliśmy ochłonąć z wrażeń, jakie pozostawiła na nas wyprawa do Wieliczki.

Dziękujemy Panu Radnemu Józefowi Zawadzkiego – pomysłodawcy i głównemu organizatorowi wycieczki – oraz władzom Kopalni, Panu Prezesowi Pawłowi Nowakowi, Członkowi Zarządu Panu Jarosławowi Malikowi i Panu Dyrektorowi Tomaszowi Broniowskiemu, a także Panu dr. Arturowi Koziołowi, Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka, który podarował dzieciom słodycze i piękne, kolorowe plecaki (wręczały je strażaczki z miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej).

A za troskliwą opiekę słowa wdzięczności kierujemy pod adresem naszych wychowawców: Pani Kasi – kierownika placówki, Pani Ilonki i Pana Andrzeja.

Fot. Dzieci otrzymują plecaki podarowane przez Burmistrza Wieliczki
Fot. Gościnni strażacy pokazali nam specjalistyczny sprzęt przeciwpożarowy
Fot. Dzieci oglądają specjalistyczny samochód miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej

Dziękujemy Katowickim Inwestycjom S.A.

Katowickie Inwestycje S.A. inwestują w… dzieci. Dzięki staraniom naszego oddanego i wiernego przyjaciela, Pana Radnego Józefa Zawadzkiego, oraz życzliwości Zarządu tej Spółki i Pana Andrzeja Hołdy – jej Prezesa i Dyrektora Generalnego, otrzymaliśmy nową, wygodną sofę narożną, którą testują teraz nasi szczęśliwi, uśmiechnięci podopieczni.

Bardzo dziękujemy Katowickim Inwestycjom S.A. – Spółce przyjaznej dzieciom.

Podaruj dzieciom 1,5% na OPP

Wspieramy dzieci z Katowic już od blisko 20 lat. Początki naszej działalności to pionierska, ofiarna i bezinteresowna pomoc, którą na starym dworcu PKP niosła „dzieciom ulicy” Pani Bronisława Słowik – założycielka i pierwsza prezes Stowarzyszenia – wraz z wolontariuszkami z Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Katowicach.

Dołączyli do niej: Pan Radny Józef Zawadzki i Pan Krzysztof Śnioszek – obecny prezes „Szansy dla Każdego”. No i liczne grono wolontariuszek i wolontariuszy oraz wychowawcy, którzy opiekują się dziećmi z Katowic Śródmieścia w placówce wsparcia dziennego (świetlicy środowiskowej) przy ul. 3 Maja 36: Pani Kasia – kierownik placówki, Pani Ilonka (która pełni też społecznie funkcję skarbnika Stowarzyszenia), Pani Joasia i Pan Andrzej, a wcześniej Pan Stanisław, który przez wiele lat kierował świetlicą i zasiadał w Zarządzie „Szansy”.

Nie moglibyśmy zapewnić dzieciom codziennej opieki i przeróżnych zajęć, gdyby nie dofinansowanie, które ze środków budżetu miasta przekazują na prowadzenie placówki władze Katowic, oraz życzliwość okazywana od lat przez kierownictwo i pracowników Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta – dziękujemy Pani Naczelnik Małgorzacie Moryń-Trzęsimiech, Pani Kierownik Małgorzacie Glince i Pani Inspektor Ani Szczęch!

Jeśli chcesz mieć udział w przywracaniu i wywoływaniu uśmiechu na twarzach katowickich dzieci, to rozliczając PIT za 2022 rok wpisz nasz numer KRS:

0000216403

Podziękujemy Ci słowami naszego patrona Janusza Korczaka: Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat…