Mini Piknik Biologiczny

W piątkowe popołudnie, 19 maja, jedno z pomieszczeń naszej placówki w tymczasowej siedzibie przy ul. Chopina 8 zamieniło się w biologiczno-chemiczne laboratorium.

Za sprawą Pani mgr Agnieszki Bąkowskiej, nauczycielki biologii i chemii w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Katowicach, wychowankowie „Szansy” wzięli udział w pierwszym Mini Pikniku Biologicznym.

Pasjonujące eksperymenty, wykonywane pod kierunkiem Pani Agnieszki, bez reszty wciągnęły młodych naukowców.

Dziękujemy Pani Agnieszce, pomysłodawczyni Pikniku, która „pro bono” przygotowała i przeprowadziła biologiczne doświadczenia. Taką lekcję biologii nasze dzieci na pewno zapamiętają na długo.

Międzynarodowy Dzień Strażaka

4 maja każdego roku strażacy na całym świecie obchodzą swoje święto, któremu patronuje Święty Florian.

Z tej miłej okazji składamy najpiękniejsze życzenia i podziękowania naszym katowickim i śląskim Przyjaciołom Strażakom z Komendy Miejskiej i Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Szczególne słowa wdzięczności i uznania kierujemy pod adresem Pana Mł. Bryg. Jacka Kleszczewskiego − Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, i Pana St. Bryg. Bogdana Jędrochy − Komendanta Miejskiego PSP w Katowicach.

Dziękujemy!

Wielkanocne życzenia dla naszych Przyjaciół

W przedświątecznym tygodniu dzieci z „Szansy” i nasi wychowawcy odwiedzili, między innymi, Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.

Przygotowane przez najmłodszych wielkanocne upominki trafiły do rąk Pani Naczelnik Małgorzaty Moryń-Trzęsimiech, Pani Naczelnik Jolanty Wolanin, Pani Pełnomocnik Agnieszki Lis, Pani Małgorzaty Glinki oraz opiekujących się nami troskliwie i wspierających nas na co dzień Pani Anny Szczęch i Pani Dobrosławy Czechowskiej.

Dzieci zawitały też do Pani Dyrektor Anny Trepki z katowickiego MOPS, Pani Bogumiły Skowron − Kierownika Terenowego Punktu Pomocy Społecznej Nr 1 w Katowicach, i Pana St. Bryg. Bogdana Jędrochy − Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Wszystkim naszym Przyjaciołom i Dobroczyńcom życzymy Świąt Wielkanocnych pełnych miłości, radości i błogosławieństwa.

Jedziemy do Krakowa…

Uczestnicy projektu „Szansa dla każdego” − realizowanego przez nasze Stowarzyszenie w partnerstwie z Lemar Szkolenia i Doradztwo sp. z o.o. od września 2016 roku i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego − odwiedzili dzisiaj Kraków.

Dzieci, młodzież, rodziców i wychowawców przywiózł do dawnej, historycznej stolicy Polski autokar firmy przewozowej „Agmar” z Pawłowic. Pierwszym punktem programu pobytu w Krakowie było zwiedzanie podziemi Rynku Głównego.

Po pełnej wrażeń, pasjonującej i pouczającej podroży po „podziemnym” Krakowie na uczestników czekał już obiad w restauracji „Gościniec Floriański”, a po posiłku lody w McDonaldzie.

Kolejne miejsca, które odwiedzili nasi wycieczkowicze, to słynne okno w gmachu Pałacu Biskupiego przy ul. Franciszkańskiej 3, z którego pozdrawiał i błogosławił pielgrzymów Ojciec Święty Jan Paweł II, oraz Bulwary Wiślane w okolicy Zamku Królewskiego na Wawelu.

W późnych godzinach popołudniowych uczestnicy rodzinnej wycieczki do Krakowa powrócili szczęśliwie do Katowic

Zatrudnimy trenera/trenerkę zajęć informatycznych

Zatrudnimy trenera/trenerkę na podstawie umowy cywilnoprawnej do prowadzenia w godzinach popołudniowych, w dni powszednie, zajęć informatycznych i komputerowych dla 10 uczestników/uczestniczek projektu unijnego pt. „Szansa dla każdego” (w okresie od marca 2017 do stycznia 2018) w wieku 4-8 lat, w wymiarze dwie godziny lekcyjne tygodniowo.

Aplikacje − CV i list motywacyjny z proponowaną stawką wynagrodzenia brutto za godzinę lekcyjną prowadzonych zajęć − prosimy przesyłać do 24 lutego 2017 r., do godz. 20.00, na adres poczty elektronicznej Stowarzyszenia „Szansa dla Każdego”: szansa.katowice@wp.pl

Zgłoszonych kandydatów/kandydatki zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 28 lutego 2017 r. O wynikach naboru poinformujemy na naszej stronie internetowej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Spotkanie grupy wsparcia

W czwartek, 24 listopada br., rodzice − uczestnicy projektu „Szansa dla każdego”, dzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie umiejętności komunikowania się z otoczeniem i z najbliższymi. Pierwszą część zajęć warsztatowych z komunikacji interpersonalnej i komunikacji społecznej poprowadziła trenerka, Pani Anna Szymańska-Stebel. Po zakończeniu spotkania trwającego cztery godziny, z przerwą na posiłek, uczestnicy długo jeszcze omawiali z prowadzącą warsztaty problemy i bariery, na jakie napotykają w kontaktach z innymi, oraz sposoby przezwyciężania tych trudności.

Na drugą część spotkania grupy wsparcia na temat komunikacji interpersonalnej i komunikacji społecznej zapraszamy rodziców uczestniczących w projekcie do naszego pawilonu w Katowicach przy ul. 3 Maja 36, w czwartek, 2 lutego 2017 roku − początek o godz. 16.00.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Policja pomaga dzieciom i niepełnosprawnym

O tym, że Policja to formacja złożona z „aniołów stróżów” i że chroni nas przed wszelkim złem, wiemy prawie wszyscy. Ale nasi katowiccy policjanci znajdują również czas na bezinteresowne wspieranie charytatywnych inicjatyw, których adresatami są dzieci i osoby niepełnosprawne.

Na katowickiej mapie dobroczynności najjaśniejszym punktem jest Komisariat VII Policji przy ul. Tysiąclecia 5, którym kieruje Pan Komendant Nadkomisarz Tomasz Wyczesany.

Doceniając aktywność i społeczne zaangażowanie w działania na rzecz lokalnej społeczności, prezesi współpracujących ze sobą od kilku lat stowarzyszeń − Śląskiego Stowarzyszenia Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Akcent” oraz Stowarzyszenia „Szansa dla Każdego” − Pani Anna Zwoźny i Pan Krzysztof Śnioszek wręczyli Panu Komendantowi specjalne podziękowanie i honorowy dyplom.

Wigilia w Europie

Jak co roku spotkaliśmy się 19 grudnia na tradycyjnej, rodzinnej Wigilii w restauracji „Cafe Europa” w Katowicach przy ul. Mickiewicza 8 − dziękujemy Pani Halinie Kruszak i wszystkim pracownikom restauracji! − w której wzięło udział ponad siedemdziesięcioro dzieci, w tym podopieczni naszego Stowarzyszenia, dzieci ze Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Domi Sum” w Katowicach oraz dziewczęta z Domu Dziecka „Zakątek”.

Przy wigilijnym stole zasiedli razem z dziećmi nasi oddani, wierni i niezawodni przyjaciele, dobroczyńcy oraz mili goście: Pani Bronisława Słowik − Honorowa Prezes Stowarzyszenia „Szansa dla Każdego”, Pan dr Marcin Krupa − Prezydent Miasta Katowice, Pan Józef Zawadzki − Radny Rady Miasta Katowice, Pan Adam Skowron − Radny Rady Miasta Katowice, Ksiądz Dziekan dr Andrzej Suchoń − Proboszcz Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach-Śródmieściu, Ksiądz Ireneusz Tatura − Proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach-Brynowie, Ojciec Karol Wielgosz OP z Parafii Przemienienia Pańskiego w Katowicach-Śródmieściu, Pan Tomasz Zjawiony − Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Pani Aleksandra Szymura − Prezydentka Soroptimist International Klub SILESIA Katowice, Pani Dorota Zawierucha − Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach, Pan Ppłk Piotr Rancia − Wojskowy Komendant Uzupełnień w Katowicach, Pan Jerzy Jędrzejczyk − Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. Rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach, Pan Nadkomisarz Tomasz Kępa − Kierownik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, Pan Nadkomisarz Tomasz Wyczesany − Komendant Komisariatu VII Policji w Katowicach, Pan Komisarz Krzysztof Hara − Naczelnik Wydziału Prewencji Komisariatu VII Policji w Katowicach, Pani Anna Michalska − Kierownik Działu ds. Rodzin z Dziećmi i Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, Pani Bogumiła Skowron − Kierownik Terenowego Punktu Pomocy Społecznej Nr 1 w Katowicach, Pan Piotr Jędrosz z Firmy Spedycyjnej JAS-FBG S.A. w Katowicach, Pan Andrzej Majcher − Prezes Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Domi Sum” i Pani Renata Krysińska z katowickiego Domu Dziecka „Zakątek”.

Błogosławieństwa dzieciom, wychowawcom i gościom udzielili księża: Ksiądz Proboszcz Dziekan dr Andrzej Suchoń, Ksiądz Proboszcz Ireneusz Tatura i dominikanin Ojciec Karol Wielgosz OP.

Uczestniczący w spotkaniu Pan Prezydent Katowic dr Marcin Krupa wręczył podziękowania naszym wolontariuszom: Pani Patrycji Mazur, Panu Krzysztofowi Karpowi, Panu Wojciechowi Wasiakowi i Panu Marcinowi Moroniowi.

Honorowy dyplom 10-lecia Stowarzyszenia „Szansa dla Każdego” odebrał z rąk Prezydenta Katowic Pan Prezes Damian Kołodziej z firmy Sigma Group DK w Katowicach.

Pod koniec pełnej wzruszeń wigilijnej wieczerzy Pan Radny Józef Zawadzki, Ksiądz Proboszcz Dziekan dr Andrzej Suchoń, Ksiądz Proboszcz Ireneusz Tatura i Ojciec Karol Wielgosz OP wręczyli wszystkim dzieciom świąteczne paczki podarowane − dzięki staraniom Pana Radnego Józefa Zawadzkiego − przez Firmę Spedycyjną JAS-FBG S.A. w Katowicach, firmę Sigma Group DK i Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia” w Katowicach.

Serdecznie dziękujemy naszym Dobroczyńcom oraz Panu Michałowi Opeldusowi − artyście i pedagogowi Państwowej Szkoły Muzycznej im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach, który podarował zebranym wirtuozowski koncert kolęd i muzyki akordeonowej!

Wigilię zorganizowaliśmy dzięki dofinansowaniu z budżetu miasta Katowice.