Dobro to jedyna rzecz…

Jest takie piękne polskie porzekadło: dobro to jedyna rzecz, która się mnoży, kiedy się nią dzielisz…

Dziękujemy wszystkim naszym dobroczyńcom, którzy podzielili się z dziećmi z „Szansy” 1% podatku na OPP za 2021 rok. Uzbierała się kwota 3 742,90 złotych, którą przeznaczyliśmy na dofinansowanie do kilku wycieczek dla dzieci zorganizowanych przy wsparciu naszego super dobrodzieja Pana Radnego Józefa Zawadzkiego z katowickiej Rady Miasta.

Relację z kolejnej wycieczki do Krakowa zamieścimy już wkrótce na naszej stronie.

Fundacja EKON pomaga dzieciom

Nasze dzieci zyskały nowych Przyjaciół. Do tego elitarnego grona dołączyli ostatnio – dzięki staraniom nieocenionego Pana Radnego Józefa ZawadzkiegoFundacja EKON i Przewodniczący Rady Fundacji Pan Michał Gawroński.

Dziękujemy Panu Przewodniczącemu Michałowi Gawrońskiemu za troskę o najmłodszych mieszkańców Katowic i przekazanie kolejnej darowizny, dzięki której wzbogacimy i urozmaicimy zakres wsparcia udzielanego nieodpłatnie od 2004 roku naszym podopiecznym.

Dzieciom Ukrainy

Dzieci, wychowawcy i Zarząd naszego Stowarzyszenia zdecydowali o przekazaniu darowizny w kwocie 100 USD na rzecz jednej z ukraińskich organizacji, która pomaga dzieciom z Ukrainy – ofiarom rosyjskiej agresji.

Modlimy się za naszych ukraińskich Przyjaciół i apelujemy do innych organizacji działających w Katowicach, do mieszkańców i władz naszego miasta o wspieranie Ukrainy i jej najmłodszych Obywateli w każdy możliwy sposób.

Wigilia w Patio Park

Dzięki staraniom naszego nieocenionego i oddanego bez reszty Przyjaciela – Pana Radnego Józefa Zawadzkiego – oraz uprzejmości i gościnności Pani Prezes Lidii Giglok-Murek i Pani Prokurent Moniki Kołodziejczak, podopieczni „Szansy” kolejny już raz zawitali 5 stycznia br. w progi przyjaznej dzieciom Restauracji Patio Park w Katowicach przy ul. Kościuszki 101.

Dzieci i Przyjaciele „Szansy” przy wigilijnym stole w Restauracji Patio Park

Dzieci podzieliły się opłatkiem, złożyły życzenia i zasiadły do wigilijnej wieczerzy przy stołach zastawionych tradycyjnymi potrawami.

Po wigilijnym poczęstunku dzieci otrzymały świąteczno-noworoczne paczki

Na zakończenie spotkania, które na długo pozostanie we wdzięcznej pamięci najmłodszych, każdy z uczestników otrzymał z rąk Pana Radnego świąteczno-noworoczną paczkę pełną słodyczy i innych niespodzianek.

Serdecznie dziękujemy Panu Radnemu, Paniom Lidii i Monice oraz przemiłym Pracownikom Restauracji Patio Park!

2. Wakacyjny Turniej Tenisa Stołowego

Dzięki Panu Radnemu Józefowi Zawadzkiemu – naszemu wieloletniemu, nieocenionemu przyjacielowi i dobroczyńcy, który ufundował trzy imponujące puchary dla zwycięzców – zorganizowaliśmy dzisiaj 2. Wakacyjny Turniej Tenisa Stołowego.

Kilkugodzinne, pasjonujące zmagania wyłoniły laureatów tegorocznego Turnieju: I miejsce przypadło Szymonowi Wieczorkowi, II miejsce zajął Dawid Sieradzki-Loll, a III – Nicole Zawisz. Wszystkim uczestnikom i triumfatorom turniejowych potyczek – którzy odebrali puchary z rąk honorowego patrona Turnieju – gratulujemy!

Za przygotowanie i wspaniałe przeprowadzenie imprezy dziękujemy naszym wolontariuszom oraz Pani Kasi – kierownikowi placówki, i wychowawcom: Pani Ilonce i Panu Andrzejowi.

Drzwi do „Szansy” otwieramy…

Od poniedziałku, 15 lutego br., wznawiamy stacjonarną działalność placówki i zapraszamy do niej wszystkie dzieci i młodzież słowami Magdaleny Śnioszek:

Żaden wirus – zła pandemia
w sercach naszych nic nie zmienia.
Tęskniąc, na Was dziś czekamy,
drzwi do „Szansy” otwieramy!

Pilny komunikat!!!

Zarząd Stowarzyszenia „Szansa dla Każdego” informuje, że w związku z decyzją Wojewody Śląskiego stacjonarna działalność prowadzonej przez nas i współfinansowanej ze środków z budżetu Miasta Katowice placówki wsparcia dziennego – zwanej Klubem Dziecięco-Młodzieżowym „Szansa dla Każdego” – w Katowicach Śródmieściu przy ul. 3 Maja 36 zostaje od czwartku, 5 listopada br., zawieszona do odwołania.

Od tego dnia przechodzimy w tryb pracy zdalnej – kierownik placówki i wychowawcy pozostają w telefonicznym i mailowym kontakcie z wychowankami i ich rodzicami oraz poprzez media społecznościowe.

Order Orła Białego dla Profesora Henryka Skarżyńskiego

Dzieci, wychowawcy i Zarząd naszego Stowarzyszenia wystąpili do Kapituły Orderu Orła Białego – najwyższego polskiego odznaczenia nadawanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – o nadanie tego orderu Profesorowi Henrykowi Skarżyńskiemu, jednemu z najwybitniejszych i najznamienitszych Polaków, twórcy i dyrektorowi Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach k. Nadarzyna.

Z głębi serca dziękujemy Panu Profesorowi i Jego wspaniałym Współpracownikom za radość i uśmiech, jaki wywołują od lat na twarzach wielu polskich dzieci i dorosłych pacjentów!