Pilny komunikat!!!

Zarząd Stowarzyszenia „Szansa dla Każdego” informuje, że w związku z decyzją Wojewody Śląskiego stacjonarna działalność prowadzonej przez nas i współfinansowanej ze środków z budżetu Miasta Katowice placówki wsparcia dziennego – zwanej Klubem Dziecięco-Młodzieżowym „Szansa dla Każdego” – w Katowicach Śródmieściu przy ul. 3 Maja 36 zostaje od czwartku, 5 listopada br., zawieszona do odwołania.

Od tego dnia przechodzimy w tryb pracy zdalnej – kierownik placówki i wychowawcy pozostają w telefonicznym i mailowym kontakcie z wychowankami i ich rodzicami oraz poprzez media społecznościowe.

Order Orła Białego dla Profesora Henryka Skarżyńskiego

Dzieci, wychowawcy i Zarząd naszego Stowarzyszenia wystąpili do Kapituły Orderu Orła Białego – najwyższego polskiego odznaczenia nadawanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – o nadanie tego orderu Profesorowi Henrykowi Skarżyńskiemu, jednemu z najwybitniejszych i najznamienitszych Polaków, twórcy i dyrektorowi Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach k. Nadarzyna.

Z głębi serca dziękujemy Panu Profesorowi i Jego wspaniałym Współpracownikom za radość i uśmiech, jaki wywołują od lat na twarzach wielu polskich dzieci i dorosłych pacjentów!

Placówka nadal zawieszona

W związku z pandemią koronawirusa i utrzymującymi się zagrożeniami dla zdrowia i życia oraz decyzją Prezydenta Miasta Katowice działalność placówki wsparcia dziennego – Klubu Dziecięco-Młodzieżowego „Szansa dla Każdego” – prowadzonej przez nasze Stowarzyszenie i współfinansowanej ze środków budżetu Miasta Katowice jest nadal zawieszona do odwołania.

W tym czasie kierownik placówki i wychowawcy pozostają w miejscach zamieszkania i świadczą pracę w systemie zdalnym, udzielając wsparcia i pozostając w kontakcie z wychowankami placówki oraz ich rodzicami/opiekunami za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym między innymi poprzez nasz profil na FB.

Zawieszona działalność placówki

W związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa i zaleceniami wydanymi przez Rząd RP i Prezydenta Miasta Katowice, prowadzona przez nasze Stowarzyszenie i współfinansowana ze środków budżetu Miasta Katowice placówka wsparcia dziennego (świetlica środowiskowa typu opiekuńczego) zawiesza swoją działalność do dnia 25 marca br. włącznie.

O wznowieniu działalności placówki – bądź przedłużeniu okresu zawieszenia tej działalności – będziemy informowali na bieżąco.

W okresie zawieszenia działalności placówki jej podopieczni i rodzice mogą kontaktować się z kierownikiem placówki i wychowawcami, którzy pozostają zdalnie do ich dyspozycji – w dni robocze, w godzinach od 12:00 do 18:00 – telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną.

Finał turniejowych zmagań

Wczorajsze przedpołudnie wypełnione było wzruszeniami i radosnymi emocjami uczestników Wakacyjnego Turnieju Tenisa Stołowego zorganizowanego pod patronatem i przy wsparciu Firmy Spedycyjnej JAS-FBG S.A. Czekały na nich puchary oraz nagrody i upominki zakupione dzięki darowiźnie przekazanej przez naszych Dobroczyńców i Przyjaciół z JAS-FBG S.A.

Puchary dla Szymona i Wiktora – zdobywców I miejsc

Prezes Stowarzyszenia Pan Krzysztof Śnioszek powitał uczestników Turnieju, wychowawców i Pana Radnego Józefa Zawadzkiego. Zawodnicy, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca w obu grupach wiekowych i pozostali uczestnicy finałowych rozgrywek otrzymali dyplomy, nagrody i upominki.

Od lewej: Róża (III miejsce), Szymon (I miejsce) i Edek (II miejsce)
Od lewej: Natan (II miejsce), Dawid (sędzia Turnieju), Wiktor (I miejsce) i Kacper (III miejsce)

Pan Krzysztof w szczególnych słowach podziękował Prezesowi JAS-FBG S.A. Panu Jarosławowi Dominowi za ofiarowaną darowiznę, dzięki której możliwe było zorganizowanie Turnieju, oraz Panu Radnemu Józefowi Zawadzkiemu.

Prezes Stowarzyszenia podziękował za przygotowanie i przeprowadzenie Turnieju Pani Katarzynie Molce – kierownikowi placówki prowadzonej przez naszą organizację, i wszystkim wychowawcom: Pani Ilonie, Pani Joannie, Panu Stanisławowi i Panu Andrzejowi. Podziękował także Kol. Dawidowi Sieradzkiemu-Loll, który wystąpił w charakterze sędziego i koordynatora Turnieju i spisał się w tej roli na złoty medal.

Przedstawiciele placówek, których wychowankowie wzięli udział w turniejowych rozgrywkach, podziękowali za zaproszenie i wyrazili nadzieję, że już po wakacjach impreza ta zagości na stałe jako Podwórkowa Liga Tenisa Stołowego.

Na zakończenie ustawiliśmy się do rodzinnej fotografii, a po niej zasiedliśmy jeszcze do wspólnego poczęstunku.

Roześmiani i szczęśliwi finaliści Turnieju
JAS-FBG S.A. – Patron i Dobroczyńca Wakacyjnego Turnieju Tenisa Stołowego

Ping-pong króluje w „Szansie”

Dzięki wsparciu Firmy Spedycyjnej JAS-FBG S.A. rozpoczęły się dzisiaj turniejowe zmagania młodszej grupy ping-pongistów z katowickich świetlic środowiskowych i domów dziecka. Zaczęło się od losowania numerów.

Losowanie numerów_fot. Katarzyna Molka

Młodzi widzowie dopingowali swoje koleżanki i kolegów i zagrzewali do sportowej walki.

Widzowie obserwują i komentują wymianę piłek_fot. Katarzyna Molka
Pełna koncentracja na twarzy zawodnika_fot. Katarzyna Molka
Ping-pongowy stół rozgrzał się do czerwoności_fot. Katarzyna Molka

Po wyrównanej walce zwycięzcami tej części Turnieju zostali Szymon, Edek i Róża, którzy nie kryli radości po wygraniu kolejnych meczów i ogłoszeniu ostatecznych wyników.

Od lewej: Szymon (I miejsce), Edek (II miejsce) i Róża (III miejsce)_fot. Katarzyna Molka
Pamiątkowe zdjęcie z kol. Dawidem – sędzią i koordynatorem Turnieju_fot. Katarzyna Molka

W środę zmierzą się zawodnicy ze starszej grupy wiekowej 13-16 lat.

A już w czwartek o godzinie 10-tej zapraszamy na uroczyste zakończenie I Wakacyjnego Turnieju Tenisa Stołowego i wręczenie pucharów i dyplomów oraz nagród i upominków ufundowanych przez Przyjazną Dzieciom Firmę JAS-FBG S.A., której Panu Prezesowi Jarosławowi Dominowi jeszcze raz gorąco dziękujemy!

Firma Przyjazna Dzieciom

JAS-FBG pomaga dzieciom

Nasi serdeczni Przyjaciele ze znanej i szanowanej w Polsce i Europie Firmy Spedycyjnej JAS-FBG S.A. wsparli organizację Wakacyjnego Turnieju Tenisa Stołowego i przekazali na ten cel darowiznę, za którą zakupiliśmy nagrody i upominki dla uczestników tej imprezy. Dziękujemy Panu Prezesowi Jarosławowi Dominowi za wielkie serce, jakie od wielu lat On i kierowana przez Niego Firma okazują dzieciom z naszego Stowarzyszenia i innych katowickich świetlic środowiskowych i domów dziecka, których podopieczni wezmą udział w dniach 9-11 lipca br. w finałowych turniejowych zmaganiach.

Serdecznie dziękujemy Panu Prezesowi Jarosławowi Dominowi!

Wielkanocne spotkanie

Do wspólnego przedświątecznego posiłku zasiedli dzisiaj z nami specjalni goście: Pan Radny Józef Zawadzki – nasz wieloletni Przyjaciel i Dobroczyńca, oraz Pan Radny Krzysztof Pieczyński z katowickiej Rady Miasta.

Pani Kierownik wita radnych Józefa Zawadzkiego i Krzysztofa Pieczyńskiego

Przy stołach zastawionych wielkanocnymi potrawami Panowie Radni podzielili się z dziećmi i wychowawcami tradycyjnym jajkiem i podarowali naszym wychowankom słodkie upominki.

Klubowicze przy wielkanocnym poczęstunku
Radny Józef Zawadzki obdarowuje dzieci świątecznymi słodkościami

Nad całością czuwała Pani Katarzyna Molka, kierownik placówki, i nasi niezastąpieni wychowawcy: Pani Ilonka, Pani Asia, Pan Stanisław i Pan Andrzej.

Pan Stanisław dba o dobre samopoczucie naszych wychowanków