Pamiętamy…

19 kwietnia br. przypada 80. Rocznica Powstania w Getcie Warszawskim.

Naszej społecznej działalności opiekuńczo-wychowawczej na rzecz dzieci z Katowic patronuje Janusz Korczak (Henryk Goldszmit) – wybitny polsko-żydowski pedagog, wychowawca i pisarz, który złożył najwyższą ofiarę i do końca towarzyszył podopiecznym Domu Sierot w ostatniej drodze do obozu zagłady w Treblince na początku sierpnia 1942 roku .

W codziennych działaniach odwołujemy się do wartości i idei Starego Doktora poprzez budowanie z dziećmi i pomiędzy dziećmi relacji opartych na szacunku i partnerstwie, samorządnych procedurach oraz pobudzaniu samowychowania.

Czerpiemy też z niedościgłych wzorów, które uosabiają uczestniczki i uczestnicy Powstania w Getcie Warszawskim. Ich odwaga i poświęcenie w obronie godności budzą nasz najwyższy podziw i respekt.

Niech pamięć o Bohaterach Getta Warszawskiego przetrwa wiecznie…