Fundacja EKON pomaga dzieciom

Nasze dzieci zyskały nowych Przyjaciół. Do tego elitarnego grona dołączyli ostatnio – dzięki staraniom nieocenionego Pana Radnego Józefa ZawadzkiegoFundacja EKON i Przewodniczący Rady Fundacji Pan Michał Gawroński.

Dziękujemy Panu Przewodniczącemu Michałowi Gawrońskiemu za troskę o najmłodszych mieszkańców Katowic i przekazanie kolejnej darowizny, dzięki której wzbogacimy i urozmaicimy zakres wsparcia udzielanego nieodpłatnie od 2004 roku naszym podopiecznym.