Patio Park – dzieciom

Dzięki staraniom radnego Józefa Zawadzkiego z Rady Miasta Katowice i bezinteresownej życzliwości właścicieli i pracowników katowickiej Restauracji Patio Park, nasi wychowankowie i grupa zaproszonych dzieci z Ukrainy uczestniczyła w wielkanocnym posiłku i otrzymała od Pana Radnego świąteczne paczki.

Fot_Dzieci, wychowawcy i radny Józef Zawadzki przy świątecznym stole w Patio Park

Bardzo dziękujemy Panu Radnemu i naszym Przyjaciołom z Patio Park za kolejny dowód troski i złote serce okazane dzieciom.

Fot_Do świątecznego stołu zaprosiliśmy grupę naszych Przyjaciół z Ukrainy
Fot_Radny Józef Zawadzki wręczył dzieciom świąteczne paczki

Wszystkim życzymy Radosnego Alleluja!