Przybieżeli do Betlejem…

Dziękujemy wszystkich naszym Przyjaciołom i Dobroczyńcom!