Nowy kierownik placówki

Prowadzona przez nasze Stowarzyszenie w Katowicach Śródmieściu placówka wsparcia dziennego ma od 1 października br. nowego kierownika. Zarząd Stowarzyszenia przyjął rezygnację Pana Stanisława Ducha – który nadal pracuje w placówce jako wychowawca – i powierzył kierowanie świetlicą wychowawcy i psychologowi, Pani Katarzynie Molce.