Wielkanocne życzenia dla naszych Przyjaciół

W przedświątecznym tygodniu dzieci z „Szansy” i nasi wychowawcy odwiedzili, między innymi, Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.

Przygotowane przez najmłodszych wielkanocne upominki trafiły do rąk Pani Naczelnik Małgorzaty Moryń-Trzęsimiech, Pani Naczelnik Jolanty Wolanin, Pani Pełnomocnik Agnieszki Lis, Pani Małgorzaty Glinki oraz opiekujących się nami troskliwie i wspierających nas na co dzień Pani Anny Szczęch i Pani Dobrosławy Czechowskiej.

Dzieci zawitały też do Pani Dyrektor Anny Trepki z katowickiego MOPS, Pani Bogumiły Skowron − Kierownika Terenowego Punktu Pomocy Społecznej Nr 1 w Katowicach, i Pana St. Bryg. Bogdana Jędrochy − Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Wszystkim naszym Przyjaciołom i Dobroczyńcom życzymy Świąt Wielkanocnych pełnych miłości, radości i błogosławieństwa.

Jedziemy do Krakowa…

Uczestnicy projektu „Szansa dla każdego” − realizowanego przez nasze Stowarzyszenie w partnerstwie z Lemar Szkolenia i Doradztwo sp. z o.o. od września 2016 roku i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego − odwiedzili dzisiaj Kraków.

Dzieci, młodzież, rodziców i wychowawców przywiózł do dawnej, historycznej stolicy Polski autokar firmy przewozowej „Agmar” z Pawłowic. Pierwszym punktem programu pobytu w Krakowie było zwiedzanie podziemi Rynku Głównego.

Po pełnej wrażeń, pasjonującej i pouczającej podroży po „podziemnym” Krakowie na uczestników czekał już obiad w restauracji „Gościniec Floriański”, a po posiłku lody w McDonaldzie.

Kolejne miejsca, które odwiedzili nasi wycieczkowicze, to słynne okno w gmachu Pałacu Biskupiego przy ul. Franciszkańskiej 3, z którego pozdrawiał i błogosławił pielgrzymów Ojciec Święty Jan Paweł II, oraz Bulwary Wiślane w okolicy Zamku Królewskiego na Wawelu.

W późnych godzinach popołudniowych uczestnicy rodzinnej wycieczki do Krakowa powrócili szczęśliwie do Katowic

Zatrudnimy trenera/trenerkę zajęć informatycznych

Zatrudnimy trenera/trenerkę na podstawie umowy cywilnoprawnej do prowadzenia w godzinach popołudniowych, w dni powszednie, zajęć informatycznych i komputerowych dla 10 uczestników/uczestniczek projektu unijnego pt. „Szansa dla każdego” (w okresie od marca 2017 do stycznia 2018) w wieku 4-8 lat, w wymiarze dwie godziny lekcyjne tygodniowo.

Aplikacje − CV i list motywacyjny z proponowaną stawką wynagrodzenia brutto za godzinę lekcyjną prowadzonych zajęć − prosimy przesyłać do 24 lutego 2017 r., do godz. 20.00, na adres poczty elektronicznej Stowarzyszenia „Szansa dla Każdego”: szansa.katowice@wp.pl

Zgłoszonych kandydatów/kandydatki zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 28 lutego 2017 r. O wynikach naboru poinformujemy na naszej stronie internetowej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Spotkanie grupy wsparcia

W czwartek, 24 listopada br., rodzice − uczestnicy projektu „Szansa dla każdego”, dzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie umiejętności komunikowania się z otoczeniem i z najbliższymi. Pierwszą część zajęć warsztatowych z komunikacji interpersonalnej i komunikacji społecznej poprowadziła trenerka, Pani Anna Szymańska-Stebel. Po zakończeniu spotkania trwającego cztery godziny, z przerwą na posiłek, uczestnicy długo jeszcze omawiali z prowadzącą warsztaty problemy i bariery, na jakie napotykają w kontaktach z innymi, oraz sposoby przezwyciężania tych trudności.

Na drugą część spotkania grupy wsparcia na temat komunikacji interpersonalnej i komunikacji społecznej zapraszamy rodziców uczestniczących w projekcie do naszego pawilonu w Katowicach przy ul. 3 Maja 36, w czwartek, 2 lutego 2017 roku − początek o godz. 16.00.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Policja pomaga dzieciom i niepełnosprawnym

O tym, że Policja to formacja złożona z „aniołów stróżów” i że chroni nas przed wszelkim złem, wiemy prawie wszyscy. Ale nasi katowiccy policjanci znajdują również czas na bezinteresowne wspieranie charytatywnych inicjatyw, których adresatami są dzieci i osoby niepełnosprawne.

Na katowickiej mapie dobroczynności najjaśniejszym punktem jest Komisariat VII Policji przy ul. Tysiąclecia 5, którym kieruje Pan Komendant Nadkomisarz Tomasz Wyczesany.

Doceniając aktywność i społeczne zaangażowanie w działania na rzecz lokalnej społeczności, prezesi współpracujących ze sobą od kilku lat stowarzyszeń − Śląskiego Stowarzyszenia Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Akcent” oraz Stowarzyszenia „Szansa dla Każdego” − Pani Anna Zwoźny i Pan Krzysztof Śnioszek wręczyli Panu Komendantowi specjalne podziękowanie i honorowy dyplom.

Wigilia w Europie

Jak co roku spotkaliśmy się 19 grudnia na tradycyjnej, rodzinnej Wigilii w restauracji „Cafe Europa” w Katowicach przy ul. Mickiewicza 8 − dziękujemy Pani Halinie Kruszak i wszystkim pracownikom restauracji! − w której wzięło udział ponad siedemdziesięcioro dzieci, w tym podopieczni naszego Stowarzyszenia, dzieci ze Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Domi Sum” w Katowicach oraz dziewczęta z Domu Dziecka „Zakątek”.

Przy wigilijnym stole zasiedli razem z dziećmi nasi oddani, wierni i niezawodni przyjaciele, dobroczyńcy oraz mili goście: Pani Bronisława Słowik − Honorowa Prezes Stowarzyszenia „Szansa dla Każdego”, Pan dr Marcin Krupa − Prezydent Miasta Katowice, Pan Józef Zawadzki − Radny Rady Miasta Katowice, Pan Adam Skowron − Radny Rady Miasta Katowice, Ksiądz Dziekan dr Andrzej Suchoń − Proboszcz Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach-Śródmieściu, Ksiądz Ireneusz Tatura − Proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach-Brynowie, Ojciec Karol Wielgosz OP z Parafii Przemienienia Pańskiego w Katowicach-Śródmieściu, Pan Tomasz Zjawiony − Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Pani Aleksandra Szymura − Prezydentka Soroptimist International Klub SILESIA Katowice, Pani Dorota Zawierucha − Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach, Pan Ppłk Piotr Rancia − Wojskowy Komendant Uzupełnień w Katowicach, Pan Jerzy Jędrzejczyk − Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. Rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach, Pan Nadkomisarz Tomasz Kępa − Kierownik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, Pan Nadkomisarz Tomasz Wyczesany − Komendant Komisariatu VII Policji w Katowicach, Pan Komisarz Krzysztof Hara − Naczelnik Wydziału Prewencji Komisariatu VII Policji w Katowicach, Pani Anna Michalska − Kierownik Działu ds. Rodzin z Dziećmi i Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, Pani Bogumiła Skowron − Kierownik Terenowego Punktu Pomocy Społecznej Nr 1 w Katowicach, Pan Piotr Jędrosz z Firmy Spedycyjnej JAS-FBG S.A. w Katowicach, Pan Andrzej Majcher − Prezes Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Domi Sum” i Pani Renata Krysińska z katowickiego Domu Dziecka „Zakątek”.

Błogosławieństwa dzieciom, wychowawcom i gościom udzielili księża: Ksiądz Proboszcz Dziekan dr Andrzej Suchoń, Ksiądz Proboszcz Ireneusz Tatura i dominikanin Ojciec Karol Wielgosz OP.

Uczestniczący w spotkaniu Pan Prezydent Katowic dr Marcin Krupa wręczył podziękowania naszym wolontariuszom: Pani Patrycji Mazur, Panu Krzysztofowi Karpowi, Panu Wojciechowi Wasiakowi i Panu Marcinowi Moroniowi.

Honorowy dyplom 10-lecia Stowarzyszenia „Szansa dla Każdego” odebrał z rąk Prezydenta Katowic Pan Prezes Damian Kołodziej z firmy Sigma Group DK w Katowicach.

Pod koniec pełnej wzruszeń wigilijnej wieczerzy Pan Radny Józef Zawadzki, Ksiądz Proboszcz Dziekan dr Andrzej Suchoń, Ksiądz Proboszcz Ireneusz Tatura i Ojciec Karol Wielgosz OP wręczyli wszystkim dzieciom świąteczne paczki podarowane − dzięki staraniom Pana Radnego Józefa Zawadzkiego − przez Firmę Spedycyjną JAS-FBG S.A. w Katowicach, firmę Sigma Group DK i Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia” w Katowicach.

Serdecznie dziękujemy naszym Dobroczyńcom oraz Panu Michałowi Opeldusowi − artyście i pedagogowi Państwowej Szkoły Muzycznej im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach, który podarował zebranym wirtuozowski koncert kolęd i muzyki akordeonowej!

Wigilię zorganizowaliśmy dzięki dofinansowaniu z budżetu miasta Katowice.

Mikołajkowa wizyta w gliwickim Oplu

Dzięki uprzejmości i życzliwości Pana Andrzeja Korpaka − Dyrektora General Motors Manufacturing Poland sp. z o.o. w Gliwicach − oraz bezinteresownej pomocy pracowników fabryki: Dyrektora Michała J. Jankowiaka, Pana Radosława K. Gębarowskiego, Pani Agnieszki M. Brani, Pana Józefa Żuka, Pani Klaudii Saroty, Pani Agnieszki Bisiekirskiej i opiekującej się całą grupą Pani Małgorzaty Łabaj − wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy! − wychowankowie Domu Dziecka „Zakątek” w Katowicach i podopieczni naszego Stowarzyszenia zwiedzili w przedmikołajkowy piątek, 5 grudnia br., hale, w których powstają samochody marki Opel.

Gospodarze zapewnili dzieciom bezpłatny transport z Katowic do Gliwic i z powrotem, pyszny poczęstunek na miejscu oraz wiele  atrakcji i wrażeń, które na długo pozostaną w ich pamięci. Pod koniec odwiedzin w gliwickim Oplu najmłodsi wzięli udział w krótkim teście wiedzy o zakładzie i produkowanych w nim samochodach.

Wszystkie dzieci − którym towarzyszyli wychowawcy oraz radny Rady Miasta Katowice Pan Józef Zawadzki i prezes Stowarzyszenia Pan Krzysztof Śnioszek − otrzymały firmowe upominki.

10 lat już słońce świeci…

Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach − kierowany przez Panią Dyrektor Lidię Gałęziowską − zmienił się w sobotę, 8 listopada br., w miejsce spontanicznej radości i uśmiechu.

Razem z naszymi dziećmi, ich rodzicami, wychowawcami, członkami oraz licznie przybyłymi przyjaciółmi i dobroczyńcami Stowarzyszenia świętowaliśmy 10-te urodziny. Szanownych gości przywitał Pan Krzysztof Śnioszek, prezes Stowarzyszenia „Szansy dla Każdego”.

Jubileuszową uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Pani Bronisława Słowik − współzałożycielka i Honorowa Prezes Stowarzyszenia, Pan dr Marcin Krupa − Wiceprezydent Miasta Katowice, Pani Grażyna Gruszka − Dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Katowicach, Pan Józef Zawadzki − Radny Rady Miasta Katowice, Pani Małgorzata Moryń-Trzęsimiech − Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, Pani Anna Trepka − Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, Pani Barbara Romanowska i Pani Aleksandra Szymura − Prezydentki Soroptimist International Klub SILESIA Katowice, Pani Jolanta Kałuża − założycielka i Dyrektor Zespołu Szkół Prywatnych w Katowicach, Pani Dorota Zawierucha − Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach, Pani Profesor Elżbieta Zipper, Państwo Maria i Werner Bienkowie, Pan Jerzy Jędrzejczyk − Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. Rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach, Pan Piotr Jędrosz z Firmy Spedycyjnej JAS-FBG S.A., Pan Komisarz Krzysztof Hara − Naczelnik Wydziału Prewencji Komisariatu VII Policji w Katowicach, Pan Dyrektor Wojciech Andrzejewski z katowickiego Oddziału Nord Partner sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, oraz grupa dzieci z Domu Dziecka „Zakątek” w Katowicach pod opieką wychowawcy Pani Anny Sówki.

Pan Krzysztof Śnioszek odczytał listy gratulacyjne przesłane, między innymi, przez Księdza Arcybiskupa Seniora dr. Damiana Zimonia, Pana Jerzego Forajtera − Przewodniczącego Rady Miasta Katowice, i Pierwszą Wiceprezydent Katowic Panią Krystynę Siejną.

Dyplomami 10-lecia Stowarzyszenia uhonorowaliśmy naszych najwierniejszych i oddanych Przyjaciół i Dobroczyńców: Miasto Katowice i Pana Prezydenta Piotra Uszoka, Panią Dyrektor Grażynę Gruszkę, Pana Radnego Józefa Zawadzkiego, Panią Dyrektor Annę Trepkę i katowicki MOPS, Panią Prezydent Barbarę Romanowską i Soroptimist International Klub SILESIA Katowice, Pana Prezesa Jarosława Domina i Firmę Spedycyjną JAS-FBG S.A., Pana Prezesa Józefa Myrczka i Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia” w Katowicach, Pana Dyrektora Janusza Olesińskiego i Dębowe Tarasy III, Panią Dyrektor Ewę Kafel i Instytucję Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”Barbarę Kościelny i Hurtownię „Mikołaj” oraz Państwa Annę i Janusza Biegaczów z Biura Rachunkowego „Impex Consulting” sp. z o.o.

Specjalny dyplom 10-lecia Stowarzyszenia nadano Związkowi Ślązaków w Chicago / Chicago Union of Upper Silesians (USA) i Panu Markowi Niezgodzie − Prezesowi Związku, doceniając pomoc i wsparcie, jakiego ta zasłużona polonijna organizacja udzieliła dotychczas naszym podopiecznym oraz innym dzieciom z Katowic i ze Śląska.

Koncert upamiętniający rocznicę powstania Stowarzyszenia wypełniły: występ dzieci z „Szansy” pt. „10 lat już słońce świeci…”, pieśni i genialne improwizacje fortepianowe w wykonaniu Pani Profesor Elżbiety Grodzkiej-Łopuszyńskiej (śpiew) i Pana Profesora Juliana Gembalskiego (fortepian), pedagogów Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, oraz żywiołowy występ Chóru Gospel Katowice „Z Miłości”.

Podczas towarzyszącej koncertowi krótkiej aukcji charytatywnej zlicytowano przedmioty podarowane, między innymi, przez Oddział Okręgowy NBP w Katowicach (cztery zestawy okolicznościowych monet − dziękujemy Pani Dyrektor Grażynie Gruszce!); piłkę do gry w siatkówkę z podpisami wszystkich polskich siatkarzy − aktualnych mistrzów świata, podarowaną przez Pana Radnego Józefa Zawadzkiego; obrazy katowickiego malarza i poety Pana Adama Meisnerowicza, oraz płytę z muzyką hinduską i flamenco w wykonaniu Pana Michała Czachowskiego, ofiarowaną przez Panią Prezydent Barbarę Romanowską.

Uzyskaną z aukcji kwotę 2 475 złotych przeznaczymy na dofinansowanie dobroczynnej działalności na rzecz naszych podopiecznych. Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom aukcyjnych zmagań, a szczególnie Wiceprezydentowi Katowic Panu dr. Marcinowi Krupie (850 zł!) i Pani Dyrektor Jolancie Kałuży (525 zł!).

Pod koniec uroczystości przedstawiciele Fundacji Pomocy Dzieciom „Ulica” Pani Agata Hybszer i Pan Bartłomiej Marszałek − Fundacji założonej i kierowanej przez Pana Prezesa Adriana Kowalskiego − wręczyli Panu Krzysztofowi Śnioszkowi przyznany przez Młodzieżową Radę Ambasadorów Niemożliwego dyplom Honorowego Ambasadora Niemożliwego, a Stowarzyszeniu dyplom Młodzieżowej Ambasady Niemożliwego.

Pomagamy dzieciom z ul. Chopina

W spontanicznym odruchu serca nasi wychowawcy − Pani Ilona i Pani Joanna − oraz grupa dzieci uczęszczających do prowadzonego przez nasze Stowarzyszenie i współfinansowanego przez Miasto Katowice Klubu „Szansa dla Każdego”, który mieści się tymczasowo przy ul. Chopina 8, odwiedzili w katowickim ośrodku „Caritas” przebywające tam dzieci poszkodowane podczas tragicznej katastrofy, do jakiej doszło w kamienicy usytuowanej kilkaset metrów dalej.

Klubowicze podarowali swoim koleżankom i kolegom zabawki i inne artykuły pierwszej potrzeby.

Wszystkim poszkodowanym, a w szczególności Rodzinom i Bliskim naszych Drogich Sąsiadów z ul. Chopina: śp. Pani Redaktor Brygidy Frosztęgi-Kmiecik, śp. Pana Redaktora Dariusza Kmiecika i Ich śp. Synka, 2-letniego Remka, składamy wyrazy najgłębszego współczucia i łączymy się w bólu, jaki jest teraz Waszym udziałem.