Wniosek do Prezydenta Katowic

31 sierpnia br. skierowaliśmy do Prezydenta Katowic wniosek o zwiększenie w 2019 roku i w latach następnych dofinansowania przekazywanego z budżetu Miasta w formie dotacji katowickim organizacjom pozarządowym prowadzącym placówki wsparcia dziennego (skan naszego wystąpienia zamieszczamy poniżej).

Trudna sytuacja, w jakiej od lat znajdują się te placówki, do których uczęszcza łącznie kilkaset dzieci, wymaga pilnej interwencji. O reakcji Pana Prezydenta poinformujemy na naszej stronie, zamieszczając skan udzielonej odpowiedzi.

O poparcie wniosku poprosiliśmy Radę Miasta Katowice, samorządową Komisję Polityki Społecznej i Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego.

Wniosek do Prezydenta Katowic o zwiększenie dotacji dla NGO

Dziękujemy Panu Radnemu

Jest w Katowicach Radny, o którego dobroci i wielkim sercu napisano już chyba wszystko. Od wielu lat nasze Stowarzyszenie i pozostające pod jego opieką dzieci korzystają z Jego niezwykłej ofiarności i bezinteresownej, społecznej wrażliwości. Mowa, oczywiście, o Panu Radnym Józefie Zawadzkim. Choć wśród mieszkańców Katowic wzbudza różne emocje, zdecydowana większość – do której od początku należymy! – darzy Go sympatią, podziwem i szacunkiem. Pomaga wszystkim, którzy Go o to poproszą. Jako były wychowanek domu dziecka wie dobrze, w jak trudnej sytuacji mogą się znaleźć dzieci. Już dawno zasłużył na Order Uśmiechu, o którego przyznanie występowały wielokrotnie do Międzynarodowej Kapituły i jej Kanclerza, Pana Marka Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka, dzieci z „Szansy” i innych katowickich szkół i placówek.

Nie czekając na decyzję Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, ustanawiamy i przyznajemy Panu Radnemu symboliczny Złoty Medal Dziecięcej Wdzięczności.

Radosnego Alleluja!

Wszystkim naszym Przyjaciołom i Dobroczyńcom życzymy Rodzinnych, Błogosławionych Świąt Wielkanocnych!

Jesteśmy z Wami!

Naszych Przyjaciół z Klubu „Wysoki Zamek” spotkało nieszczęście. W nocy z 3. na 4 marca br. ktoś włamał się do siedziby Klubu i wyniósł z niej ​laptopa, aparat fotograficzny, projektor „Epson”, bile do stołu bilardowego, kino DVD „Sony”, mikrofony „Shure” i wiele innych sprzętów.

Mamy nadzieję, że katowicka Policja znajdzie zuchwałych złodziei i odzyska skradzione przedmioty.

Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie „Wysokiego Zamku” i ofiarowanie dobrowolnego datku na konto Klubu numer: 03 1560 1111 0000 9070 0010 1280

Dziękujemy!

Wasi przyjaciele ze Stowarzyszenia „Szansa dla Każdego”

Certyfikaty rozdane

28 lutego 2018 roku dobiegła końca realizacja projektu „Szansa dla każdego”. Dzięki unijnemu dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wsparcie w ramach projektu – który realizowaliśmy od 1 września 2016 roku w partnerstwie z LEMAR Szkolenia i Doradztwo sp. z o.o. – uzyskało 30 podopiecznych prowadzonej przez nasze Stowarzyszenie świetlicy środowiskowej i ich 17 rodziców. Wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk wychowawcy placówki Pani Ilony Lewek certyfikaty potwierdzające udział w projekcie.

Gratulacje uczestnikom projektu złożył, między innymi, Pan Radny Józef Zawadzki, który od wielu lat pomaga dzieciom z Katowic i patronuje działalności naszej placówki przy ul. 3 Maja 36, współfinansowanej ze środków budżetu Miasta Katowice.

Otwarcie odnowionej siedziby

We wtorek, 12 grudnia 2017 roku, gościliśmy w odnowionych pomieszczeniach przy ul. 3 Maja 36 naszych przyjaciół, z których udziałem nastąpiło oficjalne otwarcie placówki. Przecięcia symbolicznej, żółto-niebieskiej wstęgi przy wejściu dokonali wspólnie: Wiceprezydent Katowic Pan Mariusz Skiba, Pani Naczelnik Małgorzata Moryń-Trzęsimiech, Pan Radny Józef Zawadzki i prezes Stowarzyszenia Pan Krzysztof Śnioszek.

Uroczystość zaszczycili obecnością również:

  • Pani Grażyna Gruszka – Doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego, była Dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Katowicach
  • Pani Barbara Oborny – Dyrektor Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach
  • Pani Dorota Korytowska – Prezydentka Soroptimist International Klub Katowice SILESIA
  • Pani Lidia Gałęziowska – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury „Koszutka” w Katowicach
  • Pani Ewa Kafel – Dyrektor Instytucji Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia” w Katowicach
  • Pan Bolesław Bobrzyk – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Katowice, laureat honorowego – i w pełni zasłużonego! – tytułu Społecznika Roku 2016, przyznanego przez Prezydenta Katowic na wniosek katowickich organizacji pozarządowych i mieszkańców miasta
  • Pan Kapitan Piotr Ziobro – reprezentujący Pana Podpułkownika Piotra Rancię, Wojskowego Komendanta Uzupełnień WKU w Katowicach

Poświęcenia siedziby Stowarzyszenia i prowadzonej przez nas placówki wsparcia dziennego (świetlicy środowiskowej typu opiekuńczego) dla 30 dzieci z Katowic Śródmieścia dokonał Ksiądz Ireneusz Tatura – Proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach-Brynowie.

Naszej kilkunastoletniej już działalności opiekuńczo-wychowawczej na rzecz dzieci i młodzieży – którą współfinansuje ze środków budżetu Miasto Katowice, a realizują na co dzień wychowawcy: Pan Stanisław Duch (kierownik placówki), Pani Ilona Lewek, Pani Katarzyna Molka, Pani Joanna Karp i Pan Andrzej Śnioszek – patronuje wybitny polsko-żydowski pedagog Janusz Korczak, którego podobizna zawisła w placówce na honorowym miejscu.

W Ojcowskim Parku Narodowym

W ostatnią, słoneczną sobotę maja wybraliśmy się na trzecią już rodzinną wycieczkę, tym razem do Ojcowskiego Parku Narodowego (OPN).

W pogodnych nastrojach, pod opieką naszych wychowawców − Pana Stasia, Pani Ilonki i Pana Andrzeja − oraz naszych rodziców zwiedziliśmy słynną Jaskinię Łokietka, jedną z najczęściej odwiedzanych atrakcji OPN.

W pobliskim Barze „Sąspówka” czekał już na nas smaczny obiad.

Po obiedzie pospacerowaliśmy jeszcze po pięknych okolicach i pełni wrażeń wróciliśmy późnym popołudniem do Katowic.

Mini Piknik Biologiczny

W piątkowe popołudnie, 19 maja, jedno z pomieszczeń naszej placówki w tymczasowej siedzibie przy ul. Chopina 8 zamieniło się w biologiczno-chemiczne laboratorium.

Za sprawą Pani mgr Agnieszki Bąkowskiej, nauczycielki biologii i chemii w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Katowicach, wychowankowie „Szansy” wzięli udział w pierwszym Mini Pikniku Biologicznym.

Pasjonujące eksperymenty, wykonywane pod kierunkiem Pani Agnieszki, bez reszty wciągnęły młodych naukowców.

Dziękujemy Pani Agnieszce, pomysłodawczyni Pikniku, która „pro bono” przygotowała i przeprowadziła biologiczne doświadczenia. Taką lekcję biologii nasze dzieci na pewno zapamiętają na długo.

Międzynarodowy Dzień Strażaka

4 maja każdego roku strażacy na całym świecie obchodzą swoje święto, któremu patronuje Święty Florian.

Z tej miłej okazji składamy najpiękniejsze życzenia i podziękowania naszym katowickim i śląskim Przyjaciołom Strażakom z Komendy Miejskiej i Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Szczególne słowa wdzięczności i uznania kierujemy pod adresem Pana Mł. Bryg. Jacka Kleszczewskiego − Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, i Pana St. Bryg. Bogdana Jędrochy − Komendanta Miejskiego PSP w Katowicach.

Dziękujemy!