Otwarcie odnowionej siedziby

We wtorek, 12 grudnia 2017 roku, gościliśmy w odnowionych pomieszczeniach przy ul. 3 Maja 36 naszych przyjaciół, z których udziałem nastąpiło oficjalne otwarcie placówki. Przecięcia symbolicznej, żółto-niebieskiej wstęgi przy wejściu dokonali wspólnie: Wiceprezydent Katowic Pan Mariusz Skiba, Pani Naczelnik Małgorzata Moryń-Trzęsimiech, Pan Radny Józef Zawadzki i prezes Stowarzyszenia Pan Krzysztof Śnioszek.

Uroczystość zaszczycili obecnością również:

  • Pani Grażyna Gruszka – Doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego, była Dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Katowicach
  • Pani Barbara Oborny – Dyrektor Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach
  • Pani Dorota Korytowska – Prezydentka Soroptimist International Klub Katowice SILESIA
  • Pani Lidia Gałęziowska – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury „Koszutka” w Katowicach
  • Pani Ewa Kafel – Dyrektor Instytucji Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia” w Katowicach
  • Pan Bolesław Bobrzyk – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Katowice, laureat honorowego – i w pełni zasłużonego! – tytułu Społecznika Roku 2016, przyznanego przez Prezydenta Katowic na wniosek katowickich organizacji pozarządowych i mieszkańców miasta
  • Pan Kapitan Piotr Ziobro – reprezentujący Pana Podpułkownika Piotra Rancię, Wojskowego Komendanta Uzupełnień WKU w Katowicach

Poświęcenia siedziby Stowarzyszenia i prowadzonej przez nas placówki wsparcia dziennego (świetlicy środowiskowej typu opiekuńczego) dla 30 dzieci z Katowic Śródmieścia dokonał Ksiądz Ireneusz Tatura – Proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach-Brynowie.

Naszej kilkunastoletniej już działalności opiekuńczo-wychowawczej na rzecz dzieci i młodzieży – którą współfinansuje ze środków budżetu Miasto Katowice, a realizują na co dzień wychowawcy: Pan Stanisław Duch (kierownik placówki), Pani Ilona Lewek, Pani Katarzyna Molka, Pani Joanna Karp i Pan Andrzej Śnioszek – patronuje wybitny polsko-żydowski pedagog Janusz Korczak, którego podobizna zawisła w placówce na honorowym miejscu.