Certyfikaty rozdane

28 lutego 2018 roku dobiegła końca realizacja projektu „Szansa dla każdego”. Dzięki unijnemu dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wsparcie w ramach projektu – który realizowaliśmy od 1 września 2016 roku w partnerstwie z LEMAR Szkolenia i Doradztwo sp. z o.o. – uzyskało 30 podopiecznych prowadzonej przez nasze Stowarzyszenie świetlicy środowiskowej i ich 17 rodziców. Wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk wychowawcy placówki Pani Ilony Lewek certyfikaty potwierdzające udział w projekcie.

Gratulacje uczestnikom projektu złożył, między innymi, Pan Radny Józef Zawadzki, który od wielu lat pomaga dzieciom z Katowic i patronuje działalności naszej placówki przy ul. 3 Maja 36, współfinansowanej ze środków budżetu Miasta Katowice.