Wniosek do Prezydenta Katowic

31 sierpnia br. skierowaliśmy do Prezydenta Katowic wniosek o zwiększenie w 2019 roku i w latach następnych dofinansowania przekazywanego z budżetu Miasta w formie dotacji katowickim organizacjom pozarządowym prowadzącym placówki wsparcia dziennego (skan naszego wystąpienia zamieszczamy poniżej).

Trudna sytuacja, w jakiej od lat znajdują się te placówki, do których uczęszcza łącznie kilkaset dzieci, wymaga pilnej interwencji. O reakcji Pana Prezydenta poinformujemy na naszej stronie, zamieszczając skan udzielonej odpowiedzi.

O poparcie wniosku poprosiliśmy Radę Miasta Katowice, samorządową Komisję Polityki Społecznej i Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego.

Wniosek do Prezydenta Katowic o zwiększenie dotacji dla NGO