Dziękujemy Panu Radnemu

Jest w Katowicach Radny, o którego dobroci i wielkim sercu napisano już chyba wszystko. Od wielu lat nasze Stowarzyszenie i pozostające pod jego opieką dzieci korzystają z Jego niezwykłej ofiarności i bezinteresownej, społecznej wrażliwości. Mowa, oczywiście, o Panu Radnym Józefie Zawadzkim. Choć wśród mieszkańców Katowic wzbudza różne emocje, zdecydowana większość – do której od początku należymy! – darzy Go sympatią, podziwem i szacunkiem. Pomaga wszystkim, którzy Go o to poproszą. Jako były wychowanek domu dziecka wie dobrze, w jak trudnej sytuacji mogą się znaleźć dzieci. Już dawno zasłużył na Order Uśmiechu, o którego przyznanie występowały wielokrotnie do Międzynarodowej Kapituły i jej Kanclerza, Pana Marka Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka, dzieci z „Szansy” i innych katowickich szkół i placówek.

Nie czekając na decyzję Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, ustanawiamy i przyznajemy Panu Radnemu symboliczny Złoty Medal Dziecięcej Wdzięczności.