Drzwi do „Szansy” otwieramy…

Od poniedziałku, 15 lutego br., wznawiamy stacjonarną działalność placówki i zapraszamy do niej wszystkie dzieci i młodzież słowami Magdaleny Śnioszek:

Żaden wirus – zła pandemia
w sercach naszych nic nie zmienia.
Tęskniąc, na Was dziś czekamy,
drzwi do „Szansy” otwieramy!