Wigilia w Patio Park

Dzięki staraniom naszego nieocenionego i oddanego bez reszty Przyjaciela – Pana Radnego Józefa Zawadzkiego – oraz uprzejmości i gościnności Pani Prezes Lidii Giglok-Murek i Pani Prokurent Moniki Kołodziejczak, podopieczni „Szansy” kolejny już raz zawitali 5 stycznia br. w progi przyjaznej dzieciom Restauracji Patio Park w Katowicach przy ul. Kościuszki 101.

Dzieci i Przyjaciele „Szansy” przy wigilijnym stole w Restauracji Patio Park

Dzieci podzieliły się opłatkiem, złożyły życzenia i zasiadły do wigilijnej wieczerzy przy stołach zastawionych tradycyjnymi potrawami.

Po wigilijnym poczęstunku dzieci otrzymały świąteczno-noworoczne paczki

Na zakończenie spotkania, które na długo pozostanie we wdzięcznej pamięci najmłodszych, każdy z uczestników otrzymał z rąk Pana Radnego świąteczno-noworoczną paczkę pełną słodyczy i innych niespodzianek.

Serdecznie dziękujemy Panu Radnemu, Paniom Lidii i Monice oraz przemiłym Pracownikom Restauracji Patio Park!