Order Orła Białego dla Profesora Henryka Skarżyńskiego

Dzieci, wychowawcy i Zarząd naszego Stowarzyszenia wystąpili do Kapituły Orderu Orła Białego – najwyższego polskiego odznaczenia nadawanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – o nadanie tego orderu Profesorowi Henrykowi Skarżyńskiemu, jednemu z najwybitniejszych i najznamienitszych Polaków, twórcy i dyrektorowi Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach k. Nadarzyna.

Z głębi serca dziękujemy Panu Profesorowi i Jego wspaniałym Współpracownikom za radość i uśmiech, jaki wywołują od lat na twarzach wielu polskich dzieci i dorosłych pacjentów!