Placówka nadal zawieszona

W związku z pandemią koronawirusa i utrzymującymi się zagrożeniami dla zdrowia i życia oraz decyzją Prezydenta Miasta Katowice działalność placówki wsparcia dziennego – Klubu Dziecięco-Młodzieżowego „Szansa dla Każdego” – prowadzonej przez nasze Stowarzyszenie i współfinansowanej ze środków budżetu Miasta Katowice jest nadal zawieszona do odwołania.

W tym czasie kierownik placówki i wychowawcy pozostają w miejscach zamieszkania i świadczą pracę w systemie zdalnym, udzielając wsparcia i pozostając w kontakcie z wychowankami placówki oraz ich rodzicami/opiekunami za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym między innymi poprzez nasz profil na FB.