Zawieszona działalność placówki

W związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa i zaleceniami wydanymi przez Rząd RP i Prezydenta Miasta Katowice, prowadzona przez nasze Stowarzyszenie i współfinansowana ze środków budżetu Miasta Katowice placówka wsparcia dziennego (świetlica środowiskowa typu opiekuńczego) zawiesza swoją działalność do dnia 25 marca br. włącznie.

O wznowieniu działalności placówki – bądź przedłużeniu okresu zawieszenia tej działalności – będziemy informowali na bieżąco.

W okresie zawieszenia działalności placówki jej podopieczni i rodzice mogą kontaktować się z kierownikiem placówki i wychowawcami, którzy pozostają zdalnie do ich dyspozycji – w dni robocze, w godzinach od 12:00 do 18:00 – telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną.